• (Copyright)
  • (Copyright)

Klassebilde fra Tordenskjoldsgate skole

Fotoet til høyre er fra Tordenskjoldsgate skole (på folkemunne bedre kjent som "Todda") i Kristiansand.

Skolen ble bygget i 1871, og er nå den eneste gjenværende grunnskolen igjen i Kvadraturen (Kristiansand sentrum). I 1988 gjennomgikk skolen en omfattende renovering, blant annet ble bygningen vendt 90 grader.

Fotografiet viser en klasse med både jenter og gutter. Først fra begynnelsen av 1900-tallet ble det vanlig med ”blandede” klasser. ”Todda” var jo også i sine første år en ren gutteskole. Vi er ikke helt sikre på når bildet er tatt, men trolig er det mellom 1910 og 1920 en gang. Dessverre vet vi heller ikke elevenes navn.

Fotoet er et av flere i arkivet etter Tordenskjoldsgate skole. Arkivet inneholder også blant annet fraværsdagbøker og karakterprotokoller.

Du kan se flere fotoer fra IKAVAs arkiver på dbva.no (Digitale Bilder i Vest-Agder).
 

Share to