• Photo: Jo Høyer, Bergen Museum
  (Copyright)

På Bergen Museum står en hest

Den lille, langraggete lofothesten døde ut i 1899. På Bergen Museum står det siste eksemplaret.

Lofothesten var en utganger som klarte seg ute gjennom hele året. Den var en god arbeidshest, først og fremst brukt til  transport og skyss. Rundt midten av 1800-tallet skal denne nøysomme og hardføre hesten ha vært ganske vanlig i Lofoten, Salten og Vesterålen.

Det siste eksemplaret står utstoppet på Bergen Museum. Hesteskjelettet ble undersøkt og beskrevet av professor  August Brinkmann i Bergens Museums årbok 1919–20. Han mente at den representerte en meget gammel hestetype. Lofothesten regnes å være i slekt med nordlandshesten og lyngshesten.

15 comments

 • Jeg hadde ikke hørt om Lofothesten før, så dette var en vekker av en historie for meg. Godt fortalt var den også. Bra!!

 • Hvorfor står hesten på Bergen museum, og ikke et museum i Nordland? Fantes det ikke museer i Nordland da hesten ble skutt? Hvordan er historien om hvordan den havnet i Bergen? Kanskje den fulgte med fisken...

 • Hvorfor i all verden skal den stå i Nordland (der ingen brydde seg om å ta vare på den)Da kunne den vel like godt stå i Bergen.Synd er det nu at den forsvant.

 • Hvorfor museumsgjenstander befinner seg i museer langt "hjemmefra" kan være interessant å få vite mer om. Når jeg nå har fått høre om Lofothesten, blir jeg nysgjerrig og vil vite mer. Spesielt om hvordan den kom til Bergen og hvorfor. Finnes det artikler eller annet å lese om hesten?

 • Jeg fant, jeg fant... en forklaring:

  "Verdens mest enestående samling av historiske hester finnes på Bergen Museum. Dette skyldes blant annet en departemental bestemmelse fra 1918.

  I 1918 bestemte den norske stat ved Landbruksdepartementet at skjelettene av alle stambokførte hester som ble avlivet i Norge skulle oppbevares i de vitenskaplige samlingene ved Bergen Museum. Fram til 1950-årene, da museet ikke lenger hadde kapasitet til å ta imot flere, var det kommet inn kranier og skjeletter av mer enn 200 hester av rasene dølahest, fjording, nordlandshest og lofothest. Samlingen er et vitnesbyrd om hestens store betydning, og kanskje viktigst, den er også i internasjonal sammenheng en unik vitenskapelig samling."

  Les mer på http://www.uib.no/bergenmuseum/nyheter/2009/03/enestaaende-samling-av-historiske-hester

 • 200 hesteskjeletter på lager, til og med tusen år gamle hesteskjeletter. Se filmen: http://www.bel.no/blog/200-hesteskjeletter-pa-lager

 • http://www.lofotenlink.com/?vis=nyhet&artnr=125

  Her kan du lese mer om Lofothesten :) Den minner jo litt om Nordlandshesten/Lynghesten som også var/er utrydningstruet

 • Bestemmelsen om at alle stambokførte hester skulle oppbevares i Bergen var en grunn. Men det viktigste var antakelig at det bare var Bergen Museum som ville og kunne ta i mot den siste lofothesten. Slik sett reddet museet det siste eksemplaret og det er jo det vi har museer til for.

 • Hvis man "skulle" måtte man vel "kunne", om man "ville" eller ikke?

 • Samlet alt jeg kom over om Lofothesten, da jeg var redaktør for bladet "Nordlandshesten" (1985 -95) - som senere er blitt til "Rimfakse". Beskrev den også i Pennyheftet jeg skrev i 1996. Min første nl-hest, Pernille 61 (1965-94) var en tro kopi av Lofothesten. Har bilder som beviser det. Så kanskje det enda går noen "gener" rundt omkring.

 • Den siste lofothesten var på Yttergården i Evjen, Saltstraumen

 • Fortell om den hesten du snakker om som var fra Saltstraumen. Når levde den? Finnes det bilder? Kjenner du historien til den hesten?

 • Legg inn noen bilder av henne hvis du har.

 • Hvis noen der ute vet noe om Lofothesten, ta kontakt.

 • Til høsten kan du lese om lofothesten i Årbok for Saltstraumen

Share to