• Photo: Svein Ulvund
    (Copyright)
  • Photo: Svein Ulvund
    (Copyright)
  • Photo: Svein Ulvund
    (Copyright)

Lordehytta i Folarskardet på Hallingskarvet

Lars vart snart ein fast følgjesven for lorden, og etter kvart òg for lorden sin son som kom seinare. Det vart inngått avtale om at Lars skulle setja opp ei steinbu i Folarskardet på oppdrag frå lorden. Lars fekk godt betalt for dette, og kunne på grunn av dette oppdraget etter kvart kjøpa seg eigen gard nede i bygda. Hytta vart bygd i byrjinga av 1880-åra.

Det er mange dramatiske forteljingar om lordens turar i høgfjellet med Lars som guide. Han fekk også sett opp fleire andre hytter i området, men den i Folarskardet er nok den som er best kjend, og den står svært godt den dag i dag. Det er tydeleg at Lars kunne tørrmura steinbuer.

Hytta er 5 meter brei og 11 meter lang. Ho har gått gjennom fleire restaureringar dei siste åra, den siste i 1995. Hytta står i det som i dag er Hallingskarvet Statsalmenning, og er ei av hyttene Fjellstyret i Hol styrer over. Plassert på kanten av ein svært bratt og farleg kant i den nordlege delen av skaret som kuttar Hallingskarvet i to, er det ei fantastisk utsikt nordover frå hytta. Dersom ein ynskjer endå betre utsikt er turen opp på Hallingskarvets høgaste punkt, Folarskardnuten (1933), rett utanfor døra.

Det er bygd eit rom midt inne i hytta der det er fri tilgang for alle. Det er fullt mogeleg å overnatta i hytta. Det finst ved og noko utstyr til matlaging på vedomnen. Pengekasse på veggen til frivillige donasjonar til vedlikehaldet av hytta er der også.

Kvart år i byrjinga av august går lordemarsjen frå Raggsteindalen til Haugastøl. Dette er eit fint høve til å besøka hytta, som ein passerer på vegen. Det er merka sti heile vegen.

Share to