• Photo: Svein Indrelid
    (Copyright)

Sivlesteinen

I vegkanten ved Flåm kyrkje står ein bautastein til minne om diktaren og nasjonalskalden Per Sivle. Han vart fødd her i Flåm den 6. april 1857, i ei stove som stod der steinen no er reist.

Mor hans, Susanna, var frå fjellgarden Ryo i Flåm. Per var berre to år gamal då ho døydde. Eit bleikt minne om henne har han skildra i det kjenslevare diktet ”Den fyrste song”.

Han voks opp som fosterbarn på Vossestrand, men sine vaksne år hadde han på Austlandet. Forfattarskapen hans femner frå den revolusjonære arbeidarromanen Streik, skriven på norsk-dansk riksmål, til saftige Vossa-stubbar, på dialektprega nynorsk.

I samlinga Sogor, forteljingar om tilhøvet mellom born og vaksne og skildringar av barnet si tankeverd, finst noveller som har vorte klassikarar i norsk barnelitteratur. Men mest kjend er han for sine nasjonale dikt, og sitt sterke engasjement for nasjonalt sjølvstende.

Innskrifta på bautasteinen er henta frå diktet Tord Foleson:
”Mannen kan siga, men merket det maa
i Noreg si jord som paa Stiklestad staa.”

Per Sivle døydde i Kristiania den 6. september 1904.
 

Share to