Grenselosene i Tysfjord - Krigshistoriens sorte hull

Mens noen høstet ære og berømmelse for sin innsats under andre verdenskrig, så ble de samiske grenselosene fra Tysfjord hånet og sjikanert, til tross for sin innsats. I myndighetenes rapporter ble de omtalt på en fornedrende måte. I dag har vi kommet så langt at vi kan anerkjenne grenselosenes innsats, og fylle krigshistoriens sorte hull, slik at de får sin rettmessige plass i krigshistorien! Dette er en fortelling om grenselostrafikken i Tysfjord, og om mennesker som gjorde en stor innsats for fedrelandet, selv om de kanskje hadde lite å takke fedrelandet for.


Share to