• (Copyright)

Granvang

Forsamlingshuset Granvang ble bygd på 1960 tallet av Gran Almenning.

Granvang har siden starten vært et møtested for folk på Hadeland.
I storsalen har det vært holdt fest, ball, konserter, kino, utstillinger/messer m.m. Mens bygget ellers har huset alt fra kafé, tannlege, bilforretning og nå til slutt kulturskole og bibliotek. Mange minner kan knyttes til huset.

Share to