• Photo: Teikna av Ulrikke Phil
    (Copyright)
  • (Copyright)
  • Photo: teikning av Losting.
    (Copyright)
  • (Copyright)

Kirkebirkeland

Her står framleis hovudbygningen frå tidleg på 1800-talet. Vegen går vidare gjennom Birkelandsbotn, over den gamle steinbrua på Midtun og til Bergen. Dette var «Den Stavangerske postvei».

Share to