• Photo: Synnøve Steinsland
  (Copyright)
 • Photo: Synnøve Steinsland
  (Copyright)
 • Photo: Synnøve Steinsland
  (Copyright)
 • Photo: Synnøve Steinsland
  (Copyright)

Gammelbutikken på Tulleng - et levende kulturminne

På Tulleng i Kattfjorden ligger "Gammelbutikken", den har en spennende historie og fremstår i dag som et levende kulturminne.

100 års landhandelshistorie
Gammelbutikkens historie startet i 1892 da Edvard K. Paulsen overtok ei ”skreppe” med varer for kr 2.50. Edvard rodde heimefiske og skreppa tok han med seg og drev samtidig handel ute i øyene. Omsetningen økte raskt, og i 1896 bygde han egen butikk i fjæra på Tulleng. I 1900 ble bygget utvida med en tømmerdel på pæler ut i sjøen for å gi plass til posthus
 

Handelsstedet på Tulleng hadde på denne tiden både fiskebruk, trandamperi og bakeri. Da stedet også fikk dampskipsekspedisjon (1895) og postekspedisjon (1900) ble Tulleng et sentrum for store deler av ytre Kvaløya og øyene utenfor.

Gammelbutikken hadde alt fra 1900 et godt assortert vareutvalg med alt til husholdningen som matvarer, klær, stoffer og sysaker, utstyr og verktøy til daglig bruk på gårdene og ikke minst fiskeutstyr. I flere generasjoner søkte lokale fiskere og gårdbrukere til Tulleng.

I 1940 døde Edvard og sønnen Alfred overtok driften av fiskebruk, landhandel, post- og dampskipsekspedisjon. I 1965 overtok så Alfreds sønn Arne driften. Han bygde ny butikk
og bolig på oppsiden av vegen i 1967, og driften i Gammelbutikken ble da lagt ned.
 

I 1954 fikk Tulleng vegforbindelse til Tromsø. Og etter hvert som vegene ble utbygd på Kvaløya minka behovet for lokalbåten. Rutebåtanløpet på Tulleng opphørte i 1972 og like etter ble også fiskebruket lagt ned. Stedets betydning for området dalte kraftig utover i 70-årene.

Arne Paulsen gikk over i stillingen som landpostbud for hele Kattfjorden da postkontoret på Tulleng la ned i 1971. Arne ble syk og døde alt i 1985, men kona Solveig fortsatte driften av (ny)butikken helt fram til 1992. Da hadde det gått 100 år siden det hele startet.

Levende kulturarv
Gammelbutikken på Tulleng var eid av Paulsen-familien gjennom tre generasjoner fra 1896, og da butikkdriften flyttet over vegen til et mer moderne bygg ble Gammelbutikken stående tom lenge. Vær og vind slet en del på bygningen før tollsjef Per Hasler og frue Siri overtok stedet i 1978. De startet et møysommelig rydde- og redningsarbeid og brukte stedet som fritidsbolig i nesten 20 år, også etter at paret seinere flyttet til Oslo.
 

Fra 1996 fikk Jan Fredrik Karlsen ansvaret for tilsynet med bygningen. Og i 1998 inngikk han en bruks- og vedlikeholdsavtale med Per og Siri Hasler. Men bygget hadde over flere år seget en del og trengte større utbedringer. Spesielt gjaldt dette fundamenter og bærestolper.

I 1999 fikk Jan Fredrik Karlsen kjøpe Gammelbutikken og startet da med samboer Synnøve Steinsland et omfattende sikrings- og utbedringsarbeid som varte i nesten 4 år. Ønsket var å utvikle og holde liv i den lys levende historien som stedet representerte. På sikt var planen å ha enkel museumsdrift og åpne arrangement for publikum.

I 1998-99 ble bygget rettet opp - eller JEKKET opp. Det hadde seget over 50 cm i bakkant! Dette måtte skje langsomt, over tid. Og plutselig en dag kunne vi igjen bruke skuffene i den gamle kjøpmannsbenken som hadde stått i spenn så lenge. Videre ble det lagt ned ny syll, og bærestolper samt bærebjelker under bygget ble skiftet ut. Opprinnelige ildsteder og piper ble også satt i stand, og vi drev stadig og supplerte med eldre varebeholdning og butikkutstyr. I tillegg ble alt elektrisk skiftet ut og seriekoplete brannvarslere montert i alle rom.

I 1999-2000 ble taket tettet og en del utvendig panel skiftet (råte). Originale paneltyper ble brukt. Råteskader i bindingsverk ble reparert og vindtetting lagt inn i veggene. Utvendige reklameskilt ble også tatt ned og restaurert/rustbehandlet. I 2000-2001 ble originale takstein lagt tilbake på hele taket og takrenner i sink satt opp.

Kulturvernmidler fra Troms Fylkeskommune ble gitt i 1998 og 1999, men det meste av alt dette arbeidet ble gjort i egenregi og på dugnad. Det ble lagt ned utallige arbeidstimer og betydelige summer gikk med til utstyr og materialer.

Da Jan Fredrik Karlsen døde i 2002 overtok datteren Beate S. Karlsen stedet. Hun og familien brukte Gammelbutikken som fritidsbolig i 5 år. Så, i august 2008 kjøpte Synnøve Steinsland tilbake Gammelbutikken på Tulleng. Dermed kunne arbeidet, planene og lidenskapen for stedet fortsette.

I dag
I dag er Gammelbutikken på Tulleng under restaurering, og det skal fortsatt jobbes med å bevare stedet som butikklokale ved å ta vare på gamle ting, varer og inventar. Videre skal stedets historie formidles slik at det blir tilgjengelig for folk flest, for barnehager, skoler, lag og foreninger, turister og andre.
 

Synnøve Steinsland fikk nylig tilsagn på kr 226.000 fra Norsk Kulturminnefond til videre utbedring og bevaring av bygningen. Arbeidet startet opp i juni-09 og omfatter restaurering
av alle vindu, laging av varerammer for bedre isolering vinterstid, utskifting av stubbgulvet
og bedre avstiving av stolperekkene ytterst, restaurering og forbedring av inngangsdør samt istandsetting av alt utvendig listverk og panel. Arbeidet forventes å ta et par år.
 

”Gammelbutikken på Tulleng er en lidenskap, det er lys levende lokalhistorie,
en møteplass og en god ramme for positiv aktivitet. Det kan også bli en mulig arbeidsplass”,
avslutter Synnøve Steinsland som er eier av butikken.
 

Informant: Synnøve Steinsland

Kilder:
Hildring - fortellinger fra området som utgjorde Hillesøy kommune. Hillesøyforeninga, 2007.

Kulturbilder fra gamle Hillesøy, Carl Bertheussen og Jens Solvang, 1988
 

Share to