Den 2. oktober 2001 var direktør Yngve Astrup (f. 1944) og konservator Bjørn Bækkelund (f. 1958) fra Norsk Skogbruksmuseum på befaring på Haukenesfjellet brannvakttårn i Rømskog kommune i Østfold. Med på befaringen var også Arnt Astrup (f. 1937), lokal skogeier og medlem av museets representantskap, Johs. Ramberg (f. 1940), ordfører i Rømskog kommune og grunneier i det området der tårnet står, samt Per Sindre Aas (f. 1937), direktør i forsikringsselskapet Skogbrand. Bakgrunnen for befaringa var at representanter for Skogbrand tidligere hadde forsøkt å få Norsk Skogbruksmuseum til å innlemme et brannvakttårn i sine samlinger uten at dette ble realisert. Da idéen ble kastet fram på nytt, tipset Arnt Astrup om at det fantes et brannvakttårn i hans hjemkommune, som kanskje kunne høve for museet, nemlig tårnet på Haukenesfjellet.

Haukenesfjellet er med sine 333 meter over havet Østfolds nest høyeste punkt. Bare Slavasshøgda, som også ligger i Rømskog, er litt (tre meter høyere). Slavasshøgda er imidlertid skogdekt på en helt annen måte enn Haukenesfjellet, hvor det er mye fjell like opp i dagen, og følgelig bare svært glissen furuskog. Fra Haukenesfjellet er det derfor fin utsikt over skogtrakter i alle himmelretninger. Da det første brannvakttårnet på dette stedet ble reist i 1909 var en sti fra garden Nordli ved nordvestre ende av Rømsjøen greieste atkomstrute. I nyere tid er det imidlertid bygd en skogsbilveg i den østre hellinga av fjellet. Fra denne vegen er det bare ti minutters gange opp til tårnet, langs sti eller i traktorfar.

Det nåværende tårnet er det tredje brannvakttårnet som står på Haukenesfjellet. Det første ble reist av Østfold skogselskap i 1909, som ledd i et nettverk som omfattet Store Vedøfse i Aremark, Høyås i Asak [Halden] og Linnekleppen på grensa mellom Aremark og Rakkestad. Alle tårnene som har vært reist på Haukenesfjellet har i hovedsak vært bygd av tre, og levetida på slike bygninger har vært relativt kort. Det første tårnet her ble revet og erstattet av et nytt alt i 1928, altså etter nitten år. Tårn nummer to ble karakterisert som «råttent» og erstattet av det nåværende i 1953. Rester av 1928-tårnet lå fortsatt i terrenget, noen skritt sør for det eksisterende anlegget, da den nevnte befaringa ble avviklet i 2001.

Alle brannvakttårnene på Haukenesfjellet har vært reist av Østfold Skogselskap i samarbeid med forsikringsselskapet Skogbrand. Denne brannvaktposten var bemannet hver sommersesong fram til 1976. De tre siste som gjorde brannvakttjeneste her var rømsinger, og er dessverre alle døde. Før disse var det ofte studenter som hadde denne typen sommerjobb, som lot seg kombinere med studier. Grunneier Ramberg husker navnene på to av studentene som var her, Jorunn og Ståle Aandraa. Etter at småflyentusiaster overtok skogbrannoppsynet i denne delen av Østfold fikk grunneier Ramberg spørsmål om han ønsket at skogbrannvakttårnet skulle fjernes. Ettersom anlegget på dette tidspunktet var forholdsvis godt vedlikeholdt, syntes han at det ville være for galt å rive det. Derfor sto det fortsatt da Norsk Skogmuseum ble invitert på befaring, men vedlikeholdsutfordringene begynte å bli åpenbare.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to