• Hukkertgaleasen 'Den gode Moder' av Christiania da den i Nordsjøen gikk til grunn og sank 18. januar 1813, etter at mannskapet hadde forlatt og siden ble berget av en engelsk skonnert.
    Photo: Norsk Maritimt Museum
  • Hukkertgaleasen 'Den gode Moder' av Christiania da den i Nordsjøen gikk til grunn og sank 18. januar 1813, etter at mannskapet hadde forlatt og siden ble berget av en engelsk skonnert.
    Photo: Norsk Maritimt Museum

Hukkert Galeasen Den gode Moder af Christiana fört af Capitain S. Monsen [Akvarell]

  • Tags

+ Add


Add a comment

Select the images you want to order

Share to