• Brigg ''Ellida' av Trondheim. 'Gaaende for Marseille i Juni 1830' Seiler for styrbords halser. Rent flagg fra gaffelen, navnevimpel fra stortoppen. Kjenningssginal Ø 36 fra fortoppen. I bakgrunnen til venstre et fartøy med 3 master. I bakgrunnen ses en del av Marseille. Noe av teksten om seilføring utydelig i protokoll.
    Photo: Norsk Maritimt Museum
  • Brigg ''Ellida' av Trondheim. 'Gaaende for Marseille i Juni 1830' Seiler for styrbords halser. Rent flagg fra gaffelen, navnevimpel fra stortoppen. Kjenningssginal Ø 36 fra fortoppen. I bakgrunnen til venstre et fartøy med 3 master. I bakgrunnen ses en del av Marseille. Noe av teksten om seilføring utydelig i protokoll.
    Photo: Norsk Maritimt Museum

Brigg 'Ellida' av Trondheim [Akvarell]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to