• Arkitektkontoret Rintala Eggertsson Arkitekter står bak kunstprosjektet på omsorgssenteret. Paviljongen er utforma som eit verdskart der bebuarane kan finne landet sitt, heimstaden sin – til og med eit tre som dei kjenner frå før. Verdskartet er delt inn i trekantar etter ein modell som blei utvikla på 50-talet for å vise fram jordkloden mest mogleg presist. Kontinenta ligg etter kvarandre i ei samanhengande rekkje, som formidlar korleis menneska og kulturane i verda er knytt saman i ei lang lenke. Å bevege seg inne i hagen er ei sanseleg oppleving, og barna får eit personleg forhold til paviljongen ved å vere med på dugnader der dei steller trea og driv vedlikehald av leveggane. Tanken bak "Arboretum" er å skape eit samband mellom stadene ungane kjem frå, og staden dei er på nå.
  Photo: Aalto, Pasi / Kunst i offentlige rom
 • Arkitektkontoret Rintala Eggertsson Arkitekter står bak kunstprosjektet på omsorgssenteret. Paviljongen er utforma som eit verdskart der bebuarane kan finne landet sitt, heimstaden sin – til og med eit tre som dei kjenner frå før. Verdskartet er delt inn i trekantar etter ein modell som blei utvikla på 50-talet for å vise fram jordkloden mest mogleg presist. Kontinenta ligg etter kvarandre i ei samanhengande rekkje, som formidlar korleis menneska og kulturane i verda er knytt saman i ei lang lenke. Å bevege seg inne i hagen er ei sanseleg oppleving, og barna får eit personleg forhold til paviljongen ved å vere med på dugnader der dei steller trea og driv vedlikehald av leveggane. Tanken bak "Arboretum" er å skape eit samband mellom stadene ungane kjem frå, og staden dei er på nå.
  Photo: Aalto, Pasi / Kunst i offentlige rom
 • Arkitektkontoret Rintala Eggertsson Arkitekter står bak kunstprosjektet på omsorgssenteret. Paviljongen er utforma som eit verdskart der bebuarane kan finne landet sitt, heimstaden sin – til og med eit tre som dei kjenner frå før. Verdskartet er delt inn i trekantar etter ein modell som blei utvikla på 50-talet for å vise fram jordkloden mest mogleg presist. Kontinenta ligg etter kvarandre i ei samanhengande rekkje, som formidlar korleis menneska og kulturane i verda er knytt saman i ei lang lenke. Å bevege seg inne i hagen er ei sanseleg oppleving, og barna får eit personleg forhold til paviljongen ved å vere med på dugnader der dei steller trea og driv vedlikehald av leveggane. Tanken bak "Arboretum" er å skape eit samband mellom stadene ungane kjem frå, og staden dei er på nå.
  Photo: Aalto, Pasi / Kunst i offentlige rom
 • Arkitektkontoret Rintala Eggertsson Arkitekter står bak kunstprosjektet på omsorgssenteret. Paviljongen er utforma som eit verdskart der bebuarane kan finne landet sitt, heimstaden sin – til og med eit tre som dei kjenner frå før. Verdskartet er delt inn i trekantar etter ein modell som blei utvikla på 50-talet for å vise fram jordkloden mest mogleg presist. Kontinenta ligg etter kvarandre i ei samanhengande rekkje, som formidlar korleis menneska og kulturane i verda er knytt saman i ei lang lenke. Å bevege seg inne i hagen er ei sanseleg oppleving, og barna får eit personleg forhold til paviljongen ved å vere med på dugnader der dei steller trea og driv vedlikehald av leveggane. Tanken bak "Arboretum" er å skape eit samband mellom stadene ungane kjem frå, og staden dei er på nå.
  Photo: Aalto, Pasi / Kunst i offentlige rom
 • Arkitektkontoret Rintala Eggertsson Arkitekter står bak kunstprosjektet på omsorgssenteret. Paviljongen er utforma som eit verdskart der bebuarane kan finne landet sitt, heimstaden sin – til og med eit tre som dei kjenner frå før. Verdskartet er delt inn i trekantar etter ein modell som blei utvikla på 50-talet for å vise fram jordkloden mest mogleg presist. Kontinenta ligg etter kvarandre i ei samanhengande rekkje, som formidlar korleis menneska og kulturane i verda er knytt saman i ei lang lenke. Å bevege seg inne i hagen er ei sanseleg oppleving, og barna får eit personleg forhold til paviljongen ved å vere med på dugnader der dei steller trea og driv vedlikehald av leveggane. Tanken bak "Arboretum" er å skape eit samband mellom stadene ungane kjem frå, og staden dei er på nå.
  Photo: Aalto, Pasi / Kunst i offentlige rom

Arboretum [Installasjon]

 • Tags

+ Add


Add a comment

Share to