• Lysinstallasjonen er montert i en underjordisk tunnel, såkalt kulvert. Denne benyttes av fengselets innsatte når de beveger seg mellom celler og fellesverksteder. De innsatte “busses” gjennom gangen i grupper, mens andre venter på sin tur. Ventingen innebærer mindre oversikt og potensiell uro, men også kjedsomhet. Et behov for visuell adspredelse er stor, og dette har fått et konkret og funksjonalistisk tilsvar i en lysboks, plassert på endeveggen. Lysboksen er programmert slik at en lyssyklus starter kl. 05.00 hver morgen. Lysboksen skifter mellom ulike fargespektre og kan minne om himmelhorisonter og lysfenomener vi kan observere i fri luft eller avbildet på kataloger til eksotiske reisemål. Det hele i løpet av 12 timer. Hver dag i uken har en unik fargekombinasjon. Tanken er at brukerne med tiden skal kunne ane hvilken dag det er ved å observere fargene. Selv om minimalisme og teknologisk funksjon er vektlagt, har verkets illusoriske og optiske egenskaper et klart estetisk-subjektivt uttrykk. Tanken er at brukerne med tiden skal kunne ane hvilken dag det er ved å observere fargene.Hver dag i uken har en unik fargekombinasjon. Tanken er at brukerne med tiden skal kunne ane hvilken dag det er ved å observere fargene.
    Photo: Honerud, Hilde / Kunst i offentlige rom
  • Lysinstallasjonen er montert i en underjordisk tunnel, såkalt kulvert. Denne benyttes av fengselets innsatte når de beveger seg mellom celler og fellesverksteder. De innsatte “busses” gjennom gangen i grupper, mens andre venter på sin tur. Ventingen innebærer mindre oversikt og potensiell uro, men også kjedsomhet. Et behov for visuell adspredelse er stor, og dette har fått et konkret og funksjonalistisk tilsvar i en lysboks, plassert på endeveggen. Lysboksen er programmert slik at en lyssyklus starter kl. 05.00 hver morgen. Lysboksen skifter mellom ulike fargespektre og kan minne om himmelhorisonter og lysfenomener vi kan observere i fri luft eller avbildet på kataloger til eksotiske reisemål. Det hele i løpet av 12 timer. Hver dag i uken har en unik fargekombinasjon. Tanken er at brukerne med tiden skal kunne ane hvilken dag det er ved å observere fargene. Selv om minimalisme og teknologisk funksjon er vektlagt, har verkets illusoriske og optiske egenskaper et klart estetisk-subjektivt uttrykk. Tanken er at brukerne med tiden skal kunne ane hvilken dag det er ved å observere fargene.Hver dag i uken har en unik fargekombinasjon. Tanken er at brukerne med tiden skal kunne ane hvilken dag det er ved å observere fargene.
    Photo: Honerud, Hilde / Kunst i offentlige rom

Horisont [Elektronisk kunst]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to