• De små fargede punktene på den grå bakgrunnen forvirrer vår persepsjon, for her finnes intet mønster, intet senter, ingen plan. Øyet kan ikke annet enn å virre rundt og lete etter et holdepunkt som ikke eksisterer. Fargepunktene er bestemt av desimalene i det uendelige tallet pi. Ti farger følger tallene 0 til 9. Desimalene til pi går ikke i sirkel; pi repeterer aldri seg selv, pi stopper aldri. Beret Aksnes’ bildekomposisjon er følgelig like irrasjonell som det irrasjonale 3,14159265358979323846264338… Higen etter å identifisere det nøyaktige tallet har vært en besettelse for matematikere i århundrer. Aksnes er kunstner, ikke matematiker, og hennes tallkunst er rettet mot synet og kroppen. De små sirklene i Aksnes' arbeid er 8mm i diameter. Nøyaktig denne punktstørrelsen danner ønskede virkninger når verket betraktes. Fargene er presist blandet frem for å oppnå den flimrende, pulserende effekten som i sanselig forstand uttrykker den overveldende med tallet.
    Photo: Terje Heiestad/Millimeterpress / Kunst i offentlige rom

1 side i boka om pi [Vegginstallasjon]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to