• Relieffet er en visualisering av en Doppler-forskjøvet høy C med interferens fra ekko.
    Photo: Terje Heiestad/Millimeterpress / Kunst i offentlige rom
  • Relieffet er en visualisering av en Doppler-forskjøvet høy C med interferens fra ekko.
    Photo: Terje Heiestad/Millimeterpress / Kunst i offentlige rom

Høy C [Skulptur]

  • Tags

+ Add


Add a comment

Share to