høy
  • Relieffet er en visualisering av en Doppler-forskjøvet høy C med interferens fra ekko.
    Photo: Terje Heiestad/Millimeterpress / Kunst i offentlige rom
  • Relieffet er en visualisering av en Doppler-forskjøvet høy C med interferens fra ekko.
    Photo: Terje Heiestad/Millimeterpress / Kunst i offentlige rom
  • Kopp

    Next: Kopp

Høy C [Skulptur]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to