• Med et satellittfoto av Riksarkivet som utgangspunkt, har kunstneren tatt tak i forholdet mellom analog og digital informasjon; mellom kart og foto. Slik tematiserer han det historiske skillet som har oppstått i det Riksarkivet går over fra analoge til digitale lagringsverktøy. Kunstneren bestilte et "foto"/ "datasett" fra satellitten Quickbird som beveger seg 450 kilometer unna. Fra dette datasettet har kunstneren utarbeidet seks verk for Riksarkivet. "3-2-1" er ett av disse.
    Photo: Werner Zellien / Kunst i offentlige rom
  • Med et satellittfoto av Riksarkivet som utgangspunkt, har kunstneren tatt tak i forholdet mellom analog og digital informasjon; mellom kart og foto. Slik tematiserer han det historiske skillet som har oppstått i det Riksarkivet går over fra analoge til digitale lagringsverktøy. Kunstneren bestilte et "foto"/ "datasett" fra satellitten Quickbird som beveger seg 450 kilometer unna. Fra dette datasettet har kunstneren utarbeidet seks verk for Riksarkivet. "3-2-1" er ett av disse.
    Photo: Werner Zellien / Kunst i offentlige rom

3-2-1 [Grafikk]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to