• Fra venstre mot høyre:
1. Blåmeis på BMW Roadstar (merket nr 2 bakpå) / 2.	Grønnsisik på 1999 Pontia firebird (merket nr 3 bakpå) / 3.	Kråke på Lamoborgini diablo (merket nr 5 bakpå) / 4.	Kjøttmeis på BMW 24 (merket nr 1 bakpå) / 5. Bjørkefink på 2002 Ford Focus 2x3 (merket nr 6 bakpå) / 6. Praktærfulg på Ford Mustang mach III (merket nr 4 bakpå).
  Photo: Hilde Skjeggestad / Kunst i offentlige rom
 • Fra venstre mot høyre:
1. Blåmeis på BMW Roadstar (merket nr 2 bakpå) / 2.	Grønnsisik på 1999 Pontia firebird (merket nr 3 bakpå) / 3.	Kråke på Lamoborgini diablo (merket nr 5 bakpå) / 4.	Kjøttmeis på BMW 24 (merket nr 1 bakpå) / 5. Bjørkefink på 2002 Ford Focus 2x3 (merket nr 6 bakpå) / 6. Praktærfulg på Ford Mustang mach III (merket nr 4 bakpå).
  Photo: Hilde Skjeggestad / Kunst i offentlige rom
 • Fra venstre mot høyre:
1. Blåmeis på BMW Roadstar (merket nr 2 bakpå) / 2.	Grønnsisik på 1999 Pontia firebird (merket nr 3 bakpå) / 3.	Kråke på Lamoborgini diablo (merket nr 5 bakpå) / 4.	Kjøttmeis på BMW 24 (merket nr 1 bakpå) / 5. Bjørkefink på 2002 Ford Focus 2x3 (merket nr 6 bakpå) / 6. Praktærfulg på Ford Mustang mach III (merket nr 4 bakpå).
  Photo: Hilde Skjeggestad / Kunst i offentlige rom
 • Fra venstre mot høyre:
1. Blåmeis på BMW Roadstar (merket nr 2 bakpå) / 2.	Grønnsisik på 1999 Pontia firebird (merket nr 3 bakpå) / 3.	Kråke på Lamoborgini diablo (merket nr 5 bakpå) / 4.	Kjøttmeis på BMW 24 (merket nr 1 bakpå) / 5. Bjørkefink på 2002 Ford Focus 2x3 (merket nr 6 bakpå) / 6. Praktærfulg på Ford Mustang mach III (merket nr 4 bakpå).
  Photo: Hilde Skjeggestad / Kunst i offentlige rom

TransMobil [Skulptur]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to