• Utgangspunktet for verkene i serien «IHT, Monday January 2, 2006» er årets første utgave av avisen Herald Tribune fra 2006 som Tandberg – gjennom en fysisk og digital klippe- og limeprosess – har dekonstruert til rene fragmenter av bokstaver, ord, setninger og bilder. Løsrevet fra en sammenheng er materialet gjort om til dekorative former og ornamentale mønstre, rike på informasjon, men fratatt sin opprinnelige meningskontekst.  Mens hennes tidligere serier først og fremst har vært koblet opp til enkeltmenneskets privatsone og identitetsproblematikk, bringes verden på et vis til tingretten i bruken av den internasjonale avisen. I tekstverkene finner vi enkeltord som knytter an til globalt forankrede begreper som «democrat», «pandemic», «Iraq», «trauma». I fotocollagene har kunstneren klippet ut mennesker – kjente og ukjente – og satt dem sammen til ulike uttrykk som spenner fra rent dekorative mønstre til satirisk-humoristiske bilder med et snev av politiske undertoner. I et av bildene er også tekst- og billeddelen borte, slik at kun det spalteoppdelende, spinkle avisskjellettet står tilbake. Dekonstruksjon av avisen er i seg selv en absurd handling. Men, ved å «oppløse»/»forvandle» den maktfulle avisen til poetiske og dekorative uttrykk der ord og bilder er satt sammen til collager uten åpenbar mening, går Tandberg lekende inn i kjernen av en del av vår virkelighet og viser den som en foranderlig og justerbar størrelse.
    Photo: Zellien, Werner / Kunst i offentlige rom
  • Utgangspunktet for verkene i serien «IHT, Monday January 2, 2006» er årets første utgave av avisen Herald Tribune fra 2006 som Tandberg – gjennom en fysisk og digital klippe- og limeprosess – har dekonstruert til rene fragmenter av bokstaver, ord, setninger og bilder. Løsrevet fra en sammenheng er materialet gjort om til dekorative former og ornamentale mønstre, rike på informasjon, men fratatt sin opprinnelige meningskontekst.  Mens hennes tidligere serier først og fremst har vært koblet opp til enkeltmenneskets privatsone og identitetsproblematikk, bringes verden på et vis til tingretten i bruken av den internasjonale avisen. I tekstverkene finner vi enkeltord som knytter an til globalt forankrede begreper som «democrat», «pandemic», «Iraq», «trauma». I fotocollagene har kunstneren klippet ut mennesker – kjente og ukjente – og satt dem sammen til ulike uttrykk som spenner fra rent dekorative mønstre til satirisk-humoristiske bilder med et snev av politiske undertoner. I et av bildene er også tekst- og billeddelen borte, slik at kun det spalteoppdelende, spinkle avisskjellettet står tilbake. Dekonstruksjon av avisen er i seg selv en absurd handling. Men, ved å «oppløse»/»forvandle» den maktfulle avisen til poetiske og dekorative uttrykk der ord og bilder er satt sammen til collager uten åpenbar mening, går Tandberg lekende inn i kjernen av en del av vår virkelighet og viser den som en foranderlig og justerbar størrelse.
    Photo: Zellien, Werner / Kunst i offentlige rom

Diver. IHT, Monday January 2, 2006 [Digital kunst]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to