• Verket er utformet som et stemplingskort. Noen av stikkordene i LED-skrift er hentet fra et spørreskjema for registrering for Jøder i Norge, som ble brukt som en forberedelse til den endelige utsendelsen av de norske jødene til utryddelsesleirene. Andre ord stammer fra spørreskjemaet for visum etter Schengen-avtalen. Ordene kan virke uskyldige; de spør etter navn, herkomst, yrke og så videre. Men harmløse er de ikke. Foruten henvisningen til jøderegistreingen, spiller verket på den stadig mer omfattende elektroniske dataregistreringen i vår egen tid – et tilsynelatende nøytralt system, men med en iboende mulighet til å identifisere og stenge ute mennesker fra samfunnet og fellesskapet. Verket uttrykker en sterk historisk bevissthet og har et samtidig uttrykk som reflekterer senterets oppgave med å registrere, dokumentere og bearbeide historiske data.
  Photo: Jiri Havran / Kunst i offentlige rom
 • Verket er utformet som et stemplingskort. Noen av stikkordene i LED-skrift er hentet fra et spørreskjema for registrering for Jøder i Norge, som ble brukt som en forberedelse til den endelige utsendelsen av de norske jødene til utryddelsesleirene. Andre ord stammer fra spørreskjemaet for visum etter Schengen-avtalen. Ordene kan virke uskyldige; de spør etter navn, herkomst, yrke og så videre. Men harmløse er de ikke. Foruten henvisningen til jøderegistreingen, spiller verket på den stadig mer omfattende elektroniske dataregistreringen i vår egen tid – et tilsynelatende nøytralt system, men med en iboende mulighet til å identifisere og stenge ute mennesker fra samfunnet og fellesskapet. Verket uttrykker en sterk historisk bevissthet og har et samtidig uttrykk som reflekterer senterets oppgave med å registrere, dokumentere og bearbeide historiske data.
  Photo: Dreyblatt, Arnold / Kunst i offentlige rom
 • Verket er utformet som et stemplingskort. Noen av stikkordene i LED-skrift er hentet fra et spørreskjema for registrering for Jøder i Norge, som ble brukt som en forberedelse til den endelige utsendelsen av de norske jødene til utryddelsesleirene. Andre ord stammer fra spørreskjemaet for visum etter Schengen-avtalen. Ordene kan virke uskyldige; de spør etter navn, herkomst, yrke og så videre. Men harmløse er de ikke. Foruten henvisningen til jøderegistreingen, spiller verket på den stadig mer omfattende elektroniske dataregistreringen i vår egen tid – et tilsynelatende nøytralt system, men med en iboende mulighet til å identifisere og stenge ute mennesker fra samfunnet og fellesskapet. Verket uttrykker en sterk historisk bevissthet og har et samtidig uttrykk som reflekterer senterets oppgave med å registrere, dokumentere og bearbeide historiske data.
  Photo: Jiri Havran / Kunst i offentlige rom
 • Verket er utformet som et stemplingskort. Noen av stikkordene i LED-skrift er hentet fra et spørreskjema for registrering for Jøder i Norge, som ble brukt som en forberedelse til den endelige utsendelsen av de norske jødene til utryddelsesleirene. Andre ord stammer fra spørreskjemaet for visum etter Schengen-avtalen. Ordene kan virke uskyldige; de spør etter navn, herkomst, yrke og så videre. Men harmløse er de ikke. Foruten henvisningen til jøderegistreingen, spiller verket på den stadig mer omfattende elektroniske dataregistreringen i vår egen tid – et tilsynelatende nøytralt system, men med en iboende mulighet til å identifisere og stenge ute mennesker fra samfunnet og fellesskapet. Verket uttrykker en sterk historisk bevissthet og har et samtidig uttrykk som reflekterer senterets oppgave med å registrere, dokumentere og bearbeide historiske data.
  Photo: Jiri Havran / Kunst i offentlige rom
 • Verket er utformet som et stemplingskort. Noen av stikkordene i LED-skrift er hentet fra et spørreskjema for registrering for Jøder i Norge, som ble brukt som en forberedelse til den endelige utsendelsen av de norske jødene til utryddelsesleirene. Andre ord stammer fra spørreskjemaet for visum etter Schengen-avtalen. Ordene kan virke uskyldige; de spør etter navn, herkomst, yrke og så videre. Men harmløse er de ikke. Foruten henvisningen til jøderegistreingen, spiller verket på den stadig mer omfattende elektroniske dataregistreringen i vår egen tid – et tilsynelatende nøytralt system, men med en iboende mulighet til å identifisere og stenge ute mennesker fra samfunnet og fellesskapet. Verket uttrykker en sterk historisk bevissthet og har et samtidig uttrykk som reflekterer senterets oppgave med å registrere, dokumentere og bearbeide historiske data.
  Photo: Jiri Havran / Kunst i offentlige rom

Innocent Questions [Elektronisk kunst]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to