• Eit stort hundehovud myser mot oss frå den murpussa langveggen i atriet. Hovudet er montert inn i ei kvit sirkelform som tonar ut i ytterkanten. Dette kan gi assosiasjoner til ein halo. Er hunden ein ypparsteprest, og kunnskapens mentor som har innteke lærdommens tempel? At hunden er mennesket sin beste venn og ein intelligent skapning, er ei konvensjonell vestleg kulturell haldning. Men hundens lydige og lærenemme åtferd er også eit resultat av ein natur som er lett og dressere og i verste fall kue.
    Photo: Werner Zellien / Kunst i offentlige rom
  • Eit stort hundehovud myser mot oss frå den murpussa langveggen i atriet. Hovudet er montert inn i ei kvit sirkelform som tonar ut i ytterkanten. Dette kan gi assosiasjoner til ein halo. Er hunden ein ypparsteprest, og kunnskapens mentor som har innteke lærdommens tempel? At hunden er mennesket sin beste venn og ein intelligent skapning, er ei konvensjonell vestleg kulturell haldning. Men hundens lydige og lærenemme åtferd er også eit resultat av ein natur som er lett og dressere og i verste fall kue.
    Photo: Werner Zellien / Kunst i offentlige rom
  • Eit stort hundehovud myser mot oss frå den murpussa langveggen i atriet. Hovudet er montert inn i ei kvit sirkelform som tonar ut i ytterkanten. Dette kan gi assosiasjoner til ein halo. Er hunden ein ypparsteprest, og kunnskapens mentor som har innteke lærdommens tempel? At hunden er mennesket sin beste venn og ein intelligent skapning, er ei konvensjonell vestleg kulturell haldning. Men hundens lydige og lærenemme åtferd er også eit resultat av ein natur som er lett og dressere og i verste fall kue.
    Photo: Werner Zellien / Kunst i offentlige rom

Dogscape [Vegginstallasjon]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to