• Verket peker på de mulighetene lokalsamfunn har til å dekke egne energibehovgjennom å kombinere lokal kunnskap med avansert teknologi. Kunstneren ønsker å vise hvordan bruken av fornybare energikilder kan føre til økt levestandard for små samfunn og hos den enkelte familie, og dermed medvirke til velferd og mer rettferdig energiforvaltning globalt. Genesis ble filmet i april 2005 i India og USA. Presentasjonen består av følgende kretsløp: daggry, landskap, vann, dyr, arbeid, installasjon og energi.
  Photo: Werner Zellien / Kunst i offentlige rom
 • Verket peker på de mulighetene lokalsamfunn har til å dekke egne energibehovgjennom å kombinere lokal kunnskap med avansert teknologi. Kunstneren ønsker å vise hvordan bruken av fornybare energikilder kan føre til økt levestandard for små samfunn og hos den enkelte familie, og dermed medvirke til velferd og mer rettferdig energiforvaltning globalt. Genesis ble filmet i april 2005 i India og USA. Presentasjonen består av følgende kretsløp: daggry, landskap, vann, dyr, arbeid, installasjon og energi.
  Photo: Zellien, Werner / Kunst i offentlige rom
 • Verket peker på de mulighetene lokalsamfunn har til å dekke egne energibehovgjennom å kombinere lokal kunnskap med avansert teknologi. Kunstneren ønsker å vise hvordan bruken av fornybare energikilder kan føre til økt levestandard for små samfunn og hos den enkelte familie, og dermed medvirke til velferd og mer rettferdig energiforvaltning globalt. Genesis ble filmet i april 2005 i India og USA. Presentasjonen består av følgende kretsløp: daggry, landskap, vann, dyr, arbeid, installasjon og energi.
  Photo: Zellien, Werner / Kunst i offentlige rom
 • Verket peker på de mulighetene lokalsamfunn har til å dekke egne energibehovgjennom å kombinere lokal kunnskap med avansert teknologi. Kunstneren ønsker å vise hvordan bruken av fornybare energikilder kan føre til økt levestandard for små samfunn og hos den enkelte familie, og dermed medvirke til velferd og mer rettferdig energiforvaltning globalt. Genesis ble filmet i april 2005 i India og USA. Presentasjonen består av følgende kretsløp: daggry, landskap, vann, dyr, arbeid, installasjon og energi.
  Photo: Potrc, Marjetica / Kunst i offentlige rom
 • Verket peker på de mulighetene lokalsamfunn har til å dekke egne energibehovgjennom å kombinere lokal kunnskap med avansert teknologi. Kunstneren ønsker å vise hvordan bruken av fornybare energikilder kan føre til økt levestandard for små samfunn og hos den enkelte familie, og dermed medvirke til velferd og mer rettferdig energiforvaltning globalt. Genesis ble filmet i april 2005 i India og USA. Presentasjonen består av følgende kretsløp: daggry, landskap, vann, dyr, arbeid, installasjon og energi.
  Photo: Potrc, Marjetica / Kunst i offentlige rom
 • Verket peker på de mulighetene lokalsamfunn har til å dekke egne energibehovgjennom å kombinere lokal kunnskap med avansert teknologi. Kunstneren ønsker å vise hvordan bruken av fornybare energikilder kan føre til økt levestandard for små samfunn og hos den enkelte familie, og dermed medvirke til velferd og mer rettferdig energiforvaltning globalt. Genesis ble filmet i april 2005 i India og USA. Presentasjonen består av følgende kretsløp: daggry, landskap, vann, dyr, arbeid, installasjon og energi.
  Photo: Potrc, Marjetica / Kunst i offentlige rom
 • Verket peker på de mulighetene lokalsamfunn har til å dekke egne energibehovgjennom å kombinere lokal kunnskap med avansert teknologi. Kunstneren ønsker å vise hvordan bruken av fornybare energikilder kan føre til økt levestandard for små samfunn og hos den enkelte familie, og dermed medvirke til velferd og mer rettferdig energiforvaltning globalt. Genesis ble filmet i april 2005 i India og USA. Presentasjonen består av følgende kretsløp: daggry, landskap, vann, dyr, arbeid, installasjon og energi.
  Photo: Potrc, Marjetica / Kunst i offentlige rom

Genesis [Installasjon]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to