• Kunstneren ønsker å skape et visuelt uttrykk som treffer betrakteren umiddelbart på det sansende plan og som gir rom for refleksjon over det allmenngyldige i det mellommenneskelige. 
Verket er ett av 16 grafiske arbeider og inngår i en utsmykking som også omfatter et fritthengende verk i byggets trapperom og en vegginstallasjon i byggets 4. etasje.
    Photo: May Kristin Orderud / Kunst i offentlige rom

Nexus (3) [Grafikk]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to