• En akustisk vegg bestående av eikespiler på en bakgrunn av malt trefiner. Samspillet mellom spilene og den fargede bakgrunnen skaper et mønster som spiller på kontraster mellom lys- og skyggevirkninger. Det er lagt vekt på å gi veggen en utforming som oppleves ulikt fra forskjellige betraktningsvinkler. Når den sees rett forfra ser man inn på den fargete bakgrunnen, mens fra siden ser man bare trespilene. Det oppstår en relieffvirkning ved at spilene bygger i to ulike dybder, som oppfattes når man ser veggen fra siden.
    Photo: Jaro Hollan (duplikater av storformat) / Kunst i offentlige rom
  • En akustisk vegg bestående av eikespiler på en bakgrunn av malt trefiner. Samspillet mellom spilene og den fargede bakgrunnen skaper et mønster som spiller på kontraster mellom lys- og skyggevirkninger. Det er lagt vekt på å gi veggen en utforming som oppleves ulikt fra forskjellige betraktningsvinkler. Når den sees rett forfra ser man inn på den fargete bakgrunnen, mens fra siden ser man bare trespilene. Det oppstår en relieffvirkning ved at spilene bygger i to ulike dybder, som oppfattes når man ser veggen fra siden.
    Photo: Lundebrekke, Edith / Kunst i offentlige rom

Teppe (del 2) [Vegginstallasjon]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to