• Motivet viser horisontale og vertikale striper som svever mot en ulmende og ufokusert blåfarget bakgrunn. De ulike bildeplaner settes opp mot hverandre og skaper med det en spenning i billedflaten mellom det forestillende og det abstraherte.
    Photo: KORO / Kunst i offentlige rom
  • Motivet viser horisontale og vertikale striper som svever mot en ulmende og ufokusert blåfarget bakgrunn. De ulike bildeplaner settes opp mot hverandre og skaper med det en spenning i billedflaten mellom det forestillende og det abstraherte.
    Photo: KORO / Kunst i offentlige rom
  • Motivet viser horisontale og vertikale striper som svever mot en ulmende og ufokusert blåfarget bakgrunn. De ulike bildeplaner settes opp mot hverandre og skaper med det en spenning i billedflaten mellom det forestillende og det abstraherte.
    Photo: KORO / Kunst i offentlige rom

Rekonstruksjoner III [Maleri]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to