• Marianne sier selv at kunsten å veve bilder, i en enkel vertikal vevstol, med ulltråd på linrenning, har eksistert i tusenvis av år. Tråden er altså et høyst relevant arbeidsmateriale og representerer på et metaplan forbindelser kulturelt og språklig mellom fortid, nåtid og framtid.
    Photo: Flaa, Ingjerd / Kunst i offentlige rom

Fusjon [Tekstil]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to