• Gamle dokumenter fra Halden sorenskriverembede er brukt som insoirasjonskilde, både når det gjelder skrifttyper og innhold. Det eldste er fra 1709, og det yngste fra 1907. Utsmykkingens skriftbilder gjenspeiler utviklingen i denne perioden hva angår skrivestil og redskaper- fra gåsefjær til ulike typer metallsplitter. Med unntak av ett, samt enkelte ord her og der, er skriftbildene ikke lesbare, de skal kun gi en fornemmelse. 
Dokumentene omhandler for det meste kjøp og salg av "går og grunn", og de mørke feltene kan derfor sees som en blanding av papirbunker og jordflekker med plogfurer.
    Photo: Per Andersen, Fredrikstad / Kunst i offentlige rom

Uten tittel [Tegning]

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to