• Medisinkisten har hengslet låsbart lokk, og handtak påsett i endane av kisten. Innvendig er den inndelt i 47 rom av variabel storleik til plassering av medisinflasker og forbindingsutstyr m.m. På innsiden av lokket er det i øverste venstre hjørne skrevet  inn med blyantskrift, navnet "Hird". Vidare er det festet med tegnestifter en maskinskrevet innhaldsfortegnelse med bruksanvisning fra Svaneapoteket i Ålesund.  I medisinkisten er der 59 gjenstander, som alle har fått egne sammenhengende nummer.
    Photo: Ishavsmuseet Aarvak
  • Medisinkisten har hengslet låsbart lokk, og handtak påsett i endane av kisten. Innvendig er den inndelt i 47 rom av variabel storleik til plassering av medisinflasker og forbindingsutstyr m.m. På innsiden av lokket er det i øverste venstre hjørne skrevet  inn med blyantskrift, navnet "Hird". Vidare er det festet med tegnestifter en maskinskrevet innhaldsfortegnelse med bruksanvisning fra Svaneapoteket i Ålesund.  I medisinkisten er der 59 gjenstander, som alle har fått egne sammenhengende nummer.
    Photo: Ishavsmuseet Aarvak

Kiste

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to