• Gjenstanden består av "Svinghjulet" på ei "Skipslogg/Distansemåler", og er det hjulet som regulerer/stabiliserer lina sin omdreining.. "Prinsippet for en patentlogg er at en propeller som slepes gjennom vannet, gjør et visst antall omdreininger på ein viss distanse. Omdreiningenes antall registreres (telles opp) av et telleverk; dets inndeling er i nautiske mil (1850 meter). En komplett patentlogg består av rotatoren (propeller), logglinen, svinghjulet og telleverket. Telleverket har en stor viser, som går over en inndeling fra 0 - 100. Dessuten er det 2 mindre visere, hvorav den ene angir tiendedels (eller fjerdedels) nautisk mil. Den andre angir hundrer av nautiske mil. Svinghjulet er det som regulerer linens omdreining". Ref. Lærebok i Navigasjon. "Svinghjulet" har 6 ekrer. I senter av hjulet er der to festeøyrer. I det eine øyret er festet en 15 mm. tjukk og 1,48 meter lang forsynd/fortaum av fletta bomullsline med en "huks" festet i enden til å koble den til/fra "telleverket". Det andre øyret er til feste for "logglina".
    Photo: Ishavsmuseet Aarvak

Patentlogg Svinghjul

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to