• Tynt glassrør med håndtak, fot og en glassbalong på midten.
    Photo: Norsk Bergverksmuseum
  • Tynt glassrør med håndtak, fot og en glassbalong på midten.
    Photo: Norsk Bergverksmuseum

Måleglass

Tynt glassrør med håndtak, fot og en glassbalong på midten.

1 comment

  • Kan være et apparat for å måle spesifikk vekt/tetthet?
    Ser for meg at apparatet skal flyte i vann, med den lille kulen ned. På brettet over kulen kan en så legge stoffet som skal undersøkes, for eksempel en stein. På toppen kan en legge lodd, så apparatet synker til en bestemt dybde. Vekten av loddene tilsvarer vekten av den fortrengte væsken, et mål for prøvens volum. (Arkimedes lov.)

    Legg merke til at den lille kulen inneholder kvikksølv. Det er farlig om det kommer på avveier. Kvikksølv har det med å fordele seg i små kuler, som avgir en meget giftig damp. I dag er bruken av kvikksølv for det meste forbudt.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to