• Flat og rektangulær tregjenstand. Det er innskåret to krysser i den ene enden.
    Photo: Svalbard museum
  • Flat og rektangulær tregjenstand. Det er innskåret to krysser i den ene enden.
    Photo: Svalbard museum

Tregjenstand

Flat og rektangulær tregjenstand. Det er innskåret to krysser i den ene enden.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Share to