• Fra protokollen: Skjoldbule av jern, som Rygh 562, men ikke fullt så lav, nærmere kjegleformet. Bulen er en del forrustet og noe defekt, særlig på den ene siden.

SM.2687-2688: Funnet samlet på en åker i en kiste av tynne steinheller. I nærheten flere gravhauger. Her sto også en runestein, som i 1864 ble sendt inn til Universitetets Oldsaksamling, C.3497, se Norges Innskrifter med de yngre runer, bind II, s. 214 ff. Runeinnskriften er av kristen karakter, men synes å ha stått på et hedensk gravminne, Glomshaugen. Den dateres til midten av 12. årh., mens vårt funn helst hører hjemme i midten av 10. årh., men kan også være senere, gå ned i 11. årh.
    Photo: Telemark Museum

Skjoldbule

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to