• Skår av lys grå keramikk. Mørkere farge på flatene.
    Photo: Svalbard museum
  • Skår av lys grå keramikk. Mørkere farge på flatene.
    Photo: Svalbard museum

Keramikkfragment

Skår av lys grå keramikk. Mørkere farge på flatene.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Share to