Bilete i råme

Brunbeisa biletråme med trykk (teikning) av Jesus på hyrdingmarka med glorie og raud kappe. Han ligg på kne og tek imot kalken frå ein engel. Glitter markerer glorie, kape, hyrdingstav, engel m.m. Brun paspartout rundt biletet.

Augekrok til oppheng på toppen av råma.

  • Tags

+ Add


1 comment

Dette er nok ikke hyrdingmarka, men Getsemane.

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to