Labbar

Skaftet er strikka med brot i to rette og to range, skifter farge ved hælen. Ved opptak til foten er det bytt til ny farge, rangbord på vrista.

Labbane er bøtte fleire gonger.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to