Spoleapparat

Tannhjul med sveiv kopla mot ei tynn stang som tråden blir vinda opp på. Skrue til feste på bord

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to