• Form: Tre-stykkshue med heilt framstykke og runda bakstykke innfellt. I ull (klede) trekt med svart tyll (flor). To lag med tyll (har vore kvitt el. rosa) og eitt band med rosa silke er foldelagt rundt ansiktet. Silkebandrossettar bak og på sidene.
    Photo: Sunnfjord Museum
  • Form: Tre-stykkshue med heilt framstykke og runda bakstykke innfellt. I ull (klede) trekt med svart tyll (flor). To lag med tyll (har vore kvitt el. rosa) og eitt band med rosa silke er foldelagt rundt ansiktet. Silkebandrossettar bak og på sidene.
    Photo: Sunnfjord Museum
  • Form: Tre-stykkshue med heilt framstykke og runda bakstykke innfellt. I ull (klede) trekt med svart tyll (flor). To lag med tyll (har vore kvitt el. rosa) og eitt band med rosa silke er foldelagt rundt ansiktet. Silkebandrossettar bak og på sidene.
    Photo: Sunnfjord Museum

Hue

  • Tags

+ Add


Add a comment

Select the images you want to order

Share to