Trykk i ramme

Bilde montert direkte på glas utan råme. Bakplate som er ledda slik at det kan stå på bord. Også oppheng for vegg. Trykket syner ein blomsterdekorasjon med eit bilde av Jesus med hyrdestav som bankar på ei dør.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to