• Kiste med svakt bua lok. Loket er ikkje målt men resten av kista er målt i ein blå-grøn farge, Mykje er slitt vekk. Spor etter raud måling inn under. Jernbeslag over lås og hjørner - svært rusta. Kista er sett saman med trenaglar. Inni har ho ein leddik utan lok. Loket er laust. Kista er angripen av mott.
    Photo: Kystmuseet i Sogn og Fjordane
  • Kiste med svakt bua lok. Loket er ikkje målt men resten av kista er målt i ein blå-grøn farge, Mykje er slitt vekk. Spor etter raud måling inn under. Jernbeslag over lås og hjørner - svært rusta. Kista er sett saman med trenaglar. Inni har ho ein leddik utan lok. Loket er laust. Kista er angripen av mott.
    Photo: Kystmuseet i Sogn og Fjordane

Kiste

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to