• Broderimønster-ark med geometrisk motiv.
Rutemønster teikna opp med svart blekk på blågrå, tynn papp og motiv måla på med akvarellmåling.
Der målinga er gjennomskineleg eller avflassa, kan ein sjå at det er teikna på symbol for fargane med blekk i kvar rute under akvarellmålinga. 
Under motivet er det skrive med handskrift: "Hertz & Wegener in Berlin". Under handskrive: "M.Meltzer"
    Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Broderimønster

1 comment

  • Comment: An example of this pattern in use is in the Victoria and Albert museum, http://collections.vam.ac.uk/item/O22797/childs-chair-unknown/

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to