Form: Kvadratisk gr.fl., sirkelforma lok som fell ca. 0,6 cm ned frå toppflata. D:vantar etikett. A: og b:identiske etikettar, c: tilsvarande form, men noko større; same lay-out, men andre fargar. Emballasje til sending av natron til detaljhandlar. "The western chemical Co (paisley) Ltd Sandyford works, Paisley Scotland, ammonium carbonate powder". Sjå også nr. DHS 21408, anna storleik.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to