8 kart over begyggelse i Sogn (14095 - 14102)

14098 - "Orienterende skisse over den teettest bebygg. del av Vadheim, Sogn. M: omtrent 1 : 400. Hele bebyggelsen av tree". Juli 1924. HjF. (Hjalmar Fugelli).

Foranförte kartkopier er opbevart i "Storebrand" i Oslo og gave fra ingeniör sammesteds Hjalmar Fugelli, Oslo.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to