2 håndsnellehjul (13026 - 27)

To håndsnelder med påbegynt spinning - typen er noget forskjellig fra den ellers kjendte håndsneldetype i Norge, i det hjulet nu er av træ.

Da håndsneldespinning forlængst er gått av bruk ogsaa i Lyngen, kunde gammelt eksemplar ikke opdrives. Begge er laget av en gammel mann efter gammel model og er på oversiden noget buet kegleformet med forsiringer i strek og stikk. Den helt nyarbeidede har trinse av ribjörk.

Kjöpt av Alette Pedersen, Olderdalen i Lyngen.

(Ei er sendt attende til Samiske Samlinger, Karasjok, og ei er sendt attende til Tromsö Museum).

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to