1 gammelt farveri, bestaaende av: (12908 - 12935)

12918 - 1 Kobberkjel med laag.

Kobberkjel, med utoverliggende krave överst. Bundens hjörner avrundet og er kjelen noget buket paa midten. Störste diameter ca 80 cm, överste ca 71 cm, kraven 10,2 cm bred, höiden ca 51 cm. Kjelen hamret og klinket paa gammel vis. Kjelen var indmuret og med rör forbundet med skorsteinens side. Kobberkjelen hadde kobberlaag, der blev kjittet til kjelen, naar töi skulde dampes, idet dampen strömmet ut i et rör i laagets topp. Röret i midten er tragtformet.

Kjöpt av farver Jakob Steen, Hafslo

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to