1 gammelt farveri, bestaaende av: (12908 - 12935)

12917 - 1 "Krans".

I bunden av "kjyppen" blev anbragt "kransen", en jernring av rundt jern med 1 cm's diameter, hvorover var spændt grovtraadet stormasket notnetting. Denne blev saa sat halvt ned i kjyppen forat möte, at töiet ikke faldt ned i farvegrumset. Kransens diameter ca 63 cm.

Kjöpt av farver Jakob Steen, Hafslo

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to