1 gammelt farveri, bestaaende av: (12908 - 12935)

12908 - 1 Kjypp.

Kjyppen. Stor malmgryte, der benyttes til farving av Indigoblaat. Kjyppens höide ca 169 cm, nedre og övre diameter 48 og 114 cm. Omkring kjyppen er en muret kanal av mursten (Konf. ved denne og fölgende nr. min reisedagbok "Redskapsstudier og undersökelser") med ilegg paa den ene side. I bunden hul med tapp, hvorigjennem den brukte væske tappes ut i en rende under gulvet. Om bruken av kjyppen og farven findes beskrivelse i farveboken nr. 12935.

Kjöpt av farver Jakob Steen, Hafslo

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to