1 dragekjelke

Dragekjelke av vanlig type i Indre Sogn, hvorpaa smaabrukerne og husmenn, der ikke hadde hest drog hjem om vinteren löv og ved. Dragekjelken har tynde og smale bjerketræs meier. 3 tynde flanter uten flantehorn av bjerk, renner av furu. 3 par snelder og 3 par baand av bjerk. Veiende og dragband, der nu mangler av vidjer. Længde 2 m, bredde 77 cm.

Overnevnte saker (12868 - 78) har tilhørt John K. Skjærdal og hustru Marta O. Høydahl fra Aurland, senere husmann paa Amble.

Gave fra forannævntes svigersønn Ivar E. Kalvskind, Sogndal.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to