1 öks

Typisk liten (?) öks av bindökstypen. Bygnigsöks formentlig arbeidet av smeden i Alverströmmen. Konf. nr. 7061. Længde fra egg til hammer 19,5 cm, eggens bredde 11,4 cm. Eggen nu saa at si borte.

Samtlige forannevnte gjenstander (12815 - 12842) fandtes i den gamle "Bondestue" paa Glavær, hvilken er indkjöpt med inventar til samlingerne. Josefine Mehus paastod imidlertid, at hun eiet endel av gjenstandene, bl.a. 12815, 12816, 12817, 12819, 12820, 12827, 12828, 12829, 12832 og 12842. Da eiendomsretten var uviss, avfandt jeg mig med hende mot et vederlag av kr. 25.

Kjöpt av Josefine Mehus, Glavær.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to