1 garnmerke

Garnmerke av lövved. Firkantet trækloss med hull i gjennem. Længde 7,9 cm, paa midten 2,7 x 2,7 cm. Noget avspidsende mot enderne. Har indskaaret paa de fire sider K / KOS / GLAVER / 1876. Fiskerne pleiet altid at ha garnmerke paa sine garn, om ström og storm drev garnet bort.

Samtlige forannevnte gjenstander (12815 - 12842) fandtes i den gamle "Bondestue" paa Glavær, hvilken er indkjöpt med inventar til samlingerne. Josefine Mehus paastod imidlertid, at hun eiet endel av gjenstandene, bl.a. 12815, 12816, 12817, 12819, 12820, 12827, 12828, 12829, 12832 og 12842. Da eiendomsretten var uviss, avfandt jeg mig med hende mot et vederlag av kr. 25.

Kjöpt av Josefine Mehus, Glavær.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to