• 1 hummerteine

Hummerteine av gammel type fra Gulen. Sylinderformet. Laget av fire solide töndebaand. I bunden paaslaaet utvendig fire töndestaver. Gavler og sider dækket med grovmasket not bundet av tykt snöre. Øverst paa siderne paaslaaet 2 gamle töndestaver. Mellem disse i midten en firkantet luke, hvorigjennem hummeren tas op, paa begge sider av luken 2 runde spiletrakter, hvorigjennem hummeren gaar i teinen. I bunden av teinen ligger en stein, forat faa teinen tilat synke. Teinens længde ca 72 cm og diameter 33 - 40 cm.

Samtlige forannevnte gjenstander (12815 - 12842) fandtes i den gamle "Bondestue" paa Glavær, hvilken er indkjöpt med inventar til samlingerne. Josefine Mehus paastod imidlertid, at hun eiet endel av gjenstandene, bl.a. 12815, 12816, 12817, 12819, 12820, 12827, 12828, 12829, 12832 og 12842. Da eiendomsretten var uviss, avfandt jeg mig med hende mot et vederlag av kr. 25.

Kjöpt av Josefine Mehus, Glavær.
    Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
  • 1 hummerteine

Hummerteine av gammel type fra Gulen. Sylinderformet. Laget av fire solide töndebaand. I bunden paaslaaet utvendig fire töndestaver. Gavler og sider dækket med grovmasket not bundet av tykt snöre. Øverst paa siderne paaslaaet 2 gamle töndestaver. Mellem disse i midten en firkantet luke, hvorigjennem hummeren tas op, paa begge sider av luken 2 runde spiletrakter, hvorigjennem hummeren gaar i teinen. I bunden av teinen ligger en stein, forat faa teinen tilat synke. Teinens længde ca 72 cm og diameter 33 - 40 cm.

Samtlige forannevnte gjenstander (12815 - 12842) fandtes i den gamle "Bondestue" paa Glavær, hvilken er indkjöpt med inventar til samlingerne. Josefine Mehus paastod imidlertid, at hun eiet endel av gjenstandene, bl.a. 12815, 12816, 12817, 12819, 12820, 12827, 12828, 12829, 12832 og 12842. Da eiendomsretten var uviss, avfandt jeg mig med hende mot et vederlag av kr. 25.

Kjöpt av Josefine Mehus, Glavær.
    Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Hummerteine

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to